Home чл. 225, ал. 1 КТ

чл. 225, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител
Чл. 225. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт