чл. 213, ал. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Обезщетение при недопускане на работа
Чл. 213. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) Работодателят и виновните длъжностни лица солидарно дължат обезщетение на работника или служителя, когото незаконно не са допуснали на работа през времето, докато трае изпълнението на трудовото правоотношение. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното недопускане на работа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт