чл. 203, ал. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Обсег на имуществената отговорност
Чл. 203. […] (2) За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт