Home чл. 200, ал. 2 КТ

чл. 200, ал. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя
Чл. 200. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт