Home чл. 162, ал. 1 КТ

чл. 162, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Отпуск при временна неработоспособност
Чл. 162. (1) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; доп., бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт