Home чл. 126, т. 9 КТ

чл. 126, т. 9 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Задължения при изпълнение на възложената работа
Чл. 126. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен: […] 9. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт