чл. 69б, ал. 2, т. 1 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд
Чл. 69б. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, придобиват право на пенсия при следните условия:
1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт