чл. 68, ал. 2 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Придобиване право на пенсия
Чл. 68. […] (2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт