чл. 62, ал. 1 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Изготвяне на документи за професионална болест
Чл. 62. (1) За всяко известие по чл. 61 териториалното поделение на Националния осигурителен институт извършва проучвания, подготвя документи и ги представя на медицинските експертни органи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт