Home чл. 58, ал. 6 КСО

чл. 58, ал. 6 КСО

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за социално осигуряване

Разследване на трудова злополука
Чл. 58. […] (6) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Резултатите от разследването се оформят в протокол в типизирана форма, който е валиден до доказване на противното. Екземпляр от протокола се връчва от териториалното поделение на Националния осигурителен институт на пострадалия или на неговите наследници и на осигурителя/предприятието ползвател.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт