чл. 55, ал. 1 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

Трудова злополука
Чл. 55. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт