Home чл. 5, ал. 4, изр. 2 КРБ

чл. 5, ал. 4, изр. 2 КРБ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конституция на Република България

Чл. 5. […] (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт