Home чл. 32, ал. 1, изр. 2 КРБ

чл. 32, ал. 1, изр. 2 КРБ

« Обратно към нормативния акт/термините

Конституция на Република България

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт