Home чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ

чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конституция на Република България

Чл. 151. […] (2) Решенията на Конституционния съд се обнародват в “Държавен вестник” в 15-дневен срок от приемането им. Решението влиза в сила три дни след обнародването му. Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт