Home чл. 149, ал. 1, т. 4 КРБ

чл. 149, ал. 1, т. 4 КРБ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конституция на Република България

Чл. 149. (1) Конституционният съд: […] 4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт