Home чл. 132 КРБ

чл. 132 КРБ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конституция на Република България

Чл. 132. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г., бр. 12 от 2007 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
(4) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт