Home чл. 94, ал. 8 КМЧП

чл. 94, ал. 8 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Приложимо право при липса на избор
Чл. 94. […] (8) Разпоредбите на ал. 2, 3, 5, 6 и 7 не се прилагат, ако от обстоятелствата като цяло следва, че договорът е в по-тясна връзка с друга държава. В този случай се прилага правото на тази друга държава.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт