Home чл. 94, ал. 2 КМЧП

чл. 94, ал. 2 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на международното частно право

Приложимо право при липса на избор
Чл. 94. […] (2) Предполага се, че договорът е в най-тясна връзка с държавата, в която страната, която трябва да изпълни характерната престация, е имала своето обичайно местопребиваване или главно управление към момента на сключване на договора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт