Home чл. 91 КМЧП

чл. 91 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Обхват на приложимото право
Чл. 91. Приложимото право към наследяването урежда:
1. момента и мястото на откриване на наследството;
2. кръга и реда на наследниците;
3. наследствените дялове;
4. способността да се наследява;
5. поемането на задълженията на наследодателя и разпределението им между наследниците;
6. приемането и отказа от наследство;
7. сроковете за приемане на наследството;
8. разполагаемата част;
9. условията за действителност на завещанието.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт