Home чл. 79 КМЧП

чл. 79 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Лични и имуществени отношения между съпрузи
Чл. 79. (1) Личните отношения между съпрузи се уреждат от тяхното общо отечествено право.
(2) Личните отношения между съпрузи с различно гражданство се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване, а когато такова не е налице – от правото на държавата, с която и двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка.
(3) Имуществените отношения между съпрузи се уреждат от правото, приложимо към техните лични отношения.
(4) Съпрузите могат да изберат за уреждане на имуществените си отношения приложимо право, ако това е допустимо от правото, определено в ал. 1 и 2.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт