Home чл. 79, ал. 2 КМЧП

чл. 79, ал. 2 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на международното частно право

Лични и имуществени отношения между съпрузи
Чл. 79. […] (2) Личните отношения между съпрузи с различно гражданство се уреждат от правото на държавата, в която е тяхното общо обичайно местопребиваване, а когато такова не е налице – от правото на държавата, с която и двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт