чл. 65, ал. 1 КМЧП

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на международното частно право

Придобиване и прекратяване на вещни права
Чл. 65. (1) Придобиването и прекратяването на вещни права и на владение се уреждат от правото на държавата по местонахождението на вещта по време на извършване на действието или настъпване на обстоятелството, които обуславят придобиването или прекратяването.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт