Home чл. 43 КМЧП

чл. 43 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Установяване съдържанието на чуждото право
Чл. 43. (1) Съдът или друг правоприлагащ орган установява служебно съдържанието на чуждото право. Той може да си послужи със способите, предвидени в международни договори, да изисква информация от Министерството на правосъдието или от друг орган, както и да изисква становища на експерти и специализирани институти.
(2) Страните могат да представят документи, установяващи съдържанието на разпоредби на чуждото право, на които те основават своите искания или възражения, или по друг начин да окажат съдействие на съда или на друг правоприлагащ орган.
(3) При избор на приложимо право съдът или друг правоприлагащ орган може да задължи страните да съдействат при установяване на неговото съдържание.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт