Home чл. 43, ал. 1, изр. 1 КМЧП

чл. 43, ал. 1, изр. 1 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Установяване съдържанието на чуждото право
Чл. 43. (1) Съдът или друг правоприлагащ орган установява служебно съдържанието на чуждото право. Той може да си послужи със способите, предвидени в международни договори, да изисква информация от Министерството на правосъдието или от друг орган, както и да изисква становища на експерти и специализирани институти.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт