Home чл. 3 КМЧП

чл. 3 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на международното частно право

Съотношение с международни договори, международни актове и други закони
Чл. 3. (1) Разпоредбите на този кодекс не засягат уредбата на частноправните отношения с международен елемент, установена в международен договор, в друг международен акт в сила за Република България или в друг закон.
(2) При прилагането на международен договор или на друг международен акт се съобразяват международният характер на неговите разпоредби, установената в тях квалификация и необходимостта да се постигне еднообразие в тяхното тълкуване и прилагане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт