Home чл. 2 КМЧП

чл. 2 КМЧП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на международното частно право

Принцип на най-тясната връзка
Чл. 2. (1) Частноправните отношения с международен елемент се уреждат от правото на държавата, с която те се намират в най-тясна връзка. Съдържащите се в кодекса разпоредби относно определянето на приложимото право изразяват този принцип.
(2) Ако приложимото право не може да бъде определено въз основа на разпоредбите на част трета, прилага се правото на държавата, с която отношението по силата на други критерии се намира в най-тясна връзка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт