Home чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./

чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 97. (1) Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт