Home чл. 500 ГПК /отм./

чл. 500 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 500. (Изм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Решението, с което е отказано вписване, се обжалва пред апелативния съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт