Home чл. 493, ал. 1 ГПК /отм./

чл. 493, ал. 1 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 493. (1) Вписаното обстоятелство се счита известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването, а това, което подлежи на обнародване – от датата на обнародването.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт