Home чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./

чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 431. […] (2) Когато този акт засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред. Искът се предявява срещу лицата, които се ползуват от акта. При уважаване на иска издаденият акт се отменява или изменява.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт