чл. 286 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 286. (1) В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду им, като посочат и доказателствата си.
(2) (Отм. – Изв., бр. 90 от 1961 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт