Home чл. 270, ал. 2 ГПК /отм./

чл. 270, ал. 2 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 270. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1983 г.) При отхвърляне на иска за развод разноските се определят по чл. 64 . По този ред се определят разноските и при обжалване на решението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт