Home чл. 27 ГПК /отм./

чл. 27 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 27. (1) Прокурорът може да започва предвидените в този кодекс производства в интерес на друго лице или да встъпи като страна във вече заведено производство в случаите, определени от закон.
(2) Освен това прокурорът дава заключение по гражданските дела в случаите, предвидени в закон.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт