Home чл. 261, ал. 1 ГПК /отм./

чл. 261, ал. 1 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 261. (1) По молба на страните съдът, пред който е предявен искът за развод или за унищожаване на брака, определя привременни мерки относно издръжката и жилището на съпрузите и ползуването от придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт