Home чл. 218з, ал. 2 ГПК /отм./

чл. 218з, ал. 2 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 218з. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 1999 г., отм., бр. 105 от 2002 г.) Ако решението е отменено само поради нарушение на материалния закон, Върховният касационен съд решава спора по същество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт