чл. 218г ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 218г. След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея с приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от получаването й може да даде писмен отговор, след което делото заедно с жалбата и отговора се изпраща на Върховния касационен съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт