Home чл. 207 ГПК /отм./

чл. 207 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 207. (Изм. – Изв., бр. 90 от 1961 г., отм., ДВ, бр. 124 от 1997 г.)

[Редакция към ДВ бр. 43/1997 г.] 207. Второинстанционният съд отменява изцяло или отчасти обжалваното решение:
а) когато противоречи на закона;
б) (изм. – ДВ, бр. 90 от 1961 г.) когато при разглеждане на делото или при постановяване на решението са били допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила;
в) когато събраните доказателства са непълни и
г) когато решението е необосновано.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт