Home чл. 207, б. в ГПК /отм./

чл. 207, б. в ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 207. (отм., ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
[Редакция към ДВ бр. 43/1997 г.] Второинстанционният съд отменява изцяло или отчасти обжалваното решение: […] в) когато събраните доказателства са непълни и

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт