Home чл. 207, б. б ГПК /отм./

чл. 207, б. б ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 207. (отм., ДВ, бр. 124 от 1997 г.)
[Редакция към ДВ бр. 43/1997 г.] Второинстанционният съд отменява изцяло или отчасти обжалваното решение: […] б) (изм. – ДВ, бр. 90 от 1961 г.) когато при разглеждане на делото или при постановяване на решението са били допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт