Home чл. 206 ГПК /отм./

чл. 206 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 206. (1) (Отм. – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Второинстанционният съд не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от страните, а е длъжен служебно да провери изцялоправилността на решението.
(2) (Нова – Изв., бр. 90 от 1961 г., изм., ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите другари на жалбоподателя. При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт