Home чл. 198, б. д ГПК /отм./

чл. 198, б. д ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 198. Жалбата трябва да съдържа: […] д) (нова – ДВ, бр. 124 от 1997 г.) новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на делото във въззивната инстанция;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт