Home чл. 134, ал. 2 ГПК /отм./

чл. 134, ал. 2 ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 134. […] (2) Свидетелски показания се допускат също, когато страната се домогва да докаже, че изразеното в документа съгласие е привидно, и то ако в делото има писмени доказателства, изхождащи от другата страна или пък удостоверяващи нейни изявления пред държавен орган, които правят вероятно твърдението й, че съгласието е привидно. Това ограничение не се отнася до третите лица, както и до наследниците, когато сделката е насочена срещу тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт