Home чл. 133, ал. 1, б. е ГПК /отм./

чл. 133, ал. 1, б. е ГПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс /отм./

Чл. 133. (Изм. – Изв., бр. 90 от 1961 г.) (1) Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се касае: […] е) за опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт