Home чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК

чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Освобождаване от такси и разноски
Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят: […] 4. от ищеца-по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт