Home чл. 80 ГПК

чл. 80 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Списък на разноските
Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Страната, която е поискала присъждане на разноски, представя на съда списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В противен случай тя няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините