Home чл. 78, ал. 5 ГПК

чл. 78, ал. 5 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Присъждане на разноски
Чл. 78. […] (5) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт