Home чл. 78, ал. 1 ГПК

чл. 78, ал. 1 ГПК

« Обратно към нормативния акт

Граждански процесуален кодекс

Присъждане на разноски
Чл. 78. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт