Home чл. 7, ал. 3 ГПК

чл. 7, ал. 3 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Служебно начало
Чл. 7. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2019 г.) Съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Той осигурява възможност на страните да изразят становище по тези въпроси.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт