Home чл. 64, ал. 2 ГПК

чл. 64, ал. 2 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Граждански процесуален кодекс

Условия
Чл. 64. […] (2) Страната, която е пропуснала установения от закона или определения от съда срок, може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт