Home чл. 633 ГПК

чл. 633 ГПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Граждански процесуален кодекс

Действие на решението по преюдициалното запитване
Чл. 633. (В сила от 24.07.2007 г.) Решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт